DZIESIĘCIORO PRZYKAZAŃ

Cze
18

Powyższe wyrażenie – znane chyba wszystkim ludziom – z
reguły kojarzy się z legalistycznym podejściem do życia, ze zbiorem
reguł, z nakazami i zakazami, a więc z ograniczeniami i nudą. Warto
zadać sobie pytanie, czy intencją Boga było, żeby człowiek w taki
sposób je postrzegał. Aby na nie odpowiedzieć podejmijmy próbę wejrzenia w serce Boga i zgłębienia Jego myśli, w momencie, w którym przynosi Izraelowi swoje przykazania
– dar objawienia swoich dróg.
Na Górze Synaj Bóg zwraca się do Izraela z pytaniem, czy
chce być Jego szczególną własnością na ziemi, czy chce go
reprezentować pośród innych narodów i przez swój styl życia objawiać
Boży charakter (II Mojż. 20). Izraelici odpowiadają na to pytanie
twierdząco, gdyż znają Boga, który im tę propozycję składa. To Bóg
przecież swoją mocą wyprowadził ich z Egiptu i dał im wolność, zrobił
dla nich rzeczy, których sami nie byliby w stanie osiągnąć! Okazał im
łaskę. Dzięki Niemu są zbawieni – uratowani. Teraz ten sam dobry Bóg
zaprasza ich, by stali się Jego uczniami i pragnie być ich Nauczycielem,
nie wahają się powiedzieć Bogu TAK! Kto inny jest godny tego,
aby powierzyć mu życie? Kto, jak nie On, może je kształtować i mówić,
co jest dobre, a co złe. On, który dał to życie i wypuścił na wolność.
Gdy zatem mówią TAK, Bóg przekazuje Mojżeszowi dziesięć przykazań (z
hebrajskiego dosłownie: „dziesięć słów”), wypisanych Jego palcem na
kamiennych tablicach. Fakt, iż zostały wyryte w kamieniu oznacza, iż
nie podlegają w Bożych oczach dyskusji.

Zacznijmy od końca w podróży odkrywania miłości Boga do nas, ukrytej za jego przykazaniami.
Dziesiąte przykazanie brzmi: Nie pożądaj, nie pragnij domu swego
bliźniego, jego żony, ani żadnej rzeczy, która należy do niego.
Dom jest miejscem zamieszkania człowieka, jego warownią
i oazą. Tak jak dusza może przynależeć tylko do danego człowieka, tak
dom ma należeć tylko do niego. Nie wolno nam pożądać domu i życia
innych ludzi. Cóż niebezpiecznego i zwodniczego może się w tym kryć?
Kiedy pragniemy życia innego człowieka, nasz wzrok pada
głównie na niego. Nie skupiamy uwagi na odkrywaniu siebie, swojej
wartości w oczach Boga, swojego potencjału. Bożym marzeniem jest
przecież to, abyś zapragnął tego życia, które On dał wyłącznie Tobie.
Wtedy największą radością dla Niego będzie widzieć Ciebie
wyruszającego w poszukiwanie tego, kim jesteś w Nim. Podróż ta nie
powiedzie Ci się, jeśli skupisz swoje oczy na ludziach wokół Ciebie, zazdroszcząc im ich życia, żony, męża, dzieci, kariery, obdarowania czy też powołania. Spędzamy tak wiele czasu na rozmyślaniach o tym, jak wspaniale byłoby być kimś innym.

Marnujemy czas marząc, by okoliczności życia innych ludzi stały się naszym udziałem.

Jest to zajęcie nie tylko pochłaniające czas i energię. Ono demotywuje do
wzięcia odpowiedzialności za odkrywanie naszego życia. Bóg jest
cudowny i nie przeznaczył nas do życia małego i ograniczonego, ale do
życia pełnego potencjału w Nim. Ono nie ma być ciasnym mieszkaniem
M-1 czy M-2, lecz pałacem z ogromną ilością pomieszczeń i pokoi!
Niestety, wielu ludzi porusza się w obrębie malutkiego mieszkanka,
zupełnie nie mając świadomości, że Bóg przeznaczył ich do życia w
pałacu. W drodze przez życie tak słabo szukamy prawdy o nas samych.
Rzadko szukamy tego, co jest nam przeznaczone, albo ustajemy w
połowie drogi zakładając, że pewne rzeczy są po prostu dla nas
nieosiągalne. Mówimy: nigdy nie będę dobrze grać na gitarze, nigdy nie nauczę się języka angielskiego, nigdy nie uda mi się zostać misjonarzem… Wiele takich „nigdy” gości w
naszym języku. Zapominamy o czymś bardzo ważnym – że potrzeba czasu,
aby odkryć siebie samego, przezwyciężyć trudne doświadczenia czy
usunąć ograniczenia, ustanowione dla nas przez innych ludzi.
Pożądanie cudzego życia będzie tylko dodatkową przeszkodą. Pomyśl –
Twój Bóg wiedział o tym wszystkim tysiące lat temu i dlatego
powiedział do ukochanego Izraela (i mówi każdemu z nas) – nie pożądaj
życia kogoś innego!

Z wyżej omówionym przykazaniem wiąże się inne: Nie mów
fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Jeśli zazdrościmy
komuś życia, to na pewno nie będziemy umieli wydać o nim prawdziwego
świadectwa. Dodatkowo to przykazanie kojarzy nam się często z plotkowaniem natomiast mówi ono też o wydawaniu opinii o danej osobie przed nią samą. Przykładem
niech będzie rodzic, który mówi dziecku w chwili szczerości: gra na
gitarze jest poza twoim zasięgiem, musisz się z tym pogodzić, im
szybciej tym lepiej. W ten sposób rodzic uniemożliwia swojemu dziecku
osiągnięcie potencjału, jaki jest mu pisany. Wypowiadając fałszywe
sądy czy wyrażając niesłuszne opinie, uczestniczymy w budowie
kłamstwa o Bożym stworzeniu. A przecież słowa mają moc i wypowiadając
je przynosimy życie albo śmierć. Drugą stroną tego przykazania jest
pragnienie uchodzenia w cudzych oczach za tzw. miłą osobę, która prawdy nie powie.
To także można nazwać składaniem fałszywego
świadectwa wobec drugiego człowieka, gdyż pozbawiamy go okazji
usłyszenia prawdy w miłości, która motywuje do zmian.

Nie cudzołóż. Dwa krótkie słowa dotyczące kradzieży
czyjegoś życia. Bóg kocha małżeństwo i w Jego sercu jest pragnienie,
by je chronić i wspierać. Gdy dwoje ludzi decyduje się przed Bogiem
być razem, wówczas otwiera się przed nimi perspektywa zbudowania
wspólnej przyszłości. I jest ona w oczach Boga święta. Cudzołóstwo
jest skradzeniem czyjejś świętej przyszłości, odbieraniem czegoś, co
zarezerwowane jest dla małżonków. Boży napis nad małżeństwem to:
„Święte – nie ruszaj”.

Następna w kolejności Boża instrukcja jest szczególnie
pomocna w budowaniu zdrowych relacji rodzinnych. Czcij ojca swego i
matkę swą – przykazanie z obietnicą, którą Pan Bóg ci daje, aby długo
trwały twoje dni na ziemi. Te słowa można rozumieć jako wezwanie Boga
do szanowania rodziców, troski i opieki nad nimi, gdy będą
w podeszłych latach, do zabezpieczenia ich bytu. Ale oprócz tego
słowo „cześć” (z hebrajskiego) wiąże się z „miarą wagi” i jest
wezwaniem do położenia na wadze, „zważenia” matki i ojca (oczywiście
nie w sensie dosłownym). Jest to po prostu zachęta, by nie traktować
lekko opinii rodzica, lecz poświęcić jej głębszą uwagę – a zatem, aby
ją zważyć, aby jej nie lekceważyć.
W tym przykazaniu jest również mowa o wysiłku, jaki
należy włożyć w relacje z rodzicami, by zobaczyć ich samych w
prawdzie. A więc podjąć wysiłek zrozumienia, dlaczego są tacy, jacy
są! Wielokrotnie obarczamy ich winą za niedociągnięcia (czasami
zupełnie słusznie). W przebaczeniu im może nam pomóc sama decyzja i
pragnienie przebaczenia, ale również próba spojrzenia na ich życie
oczyma Boga, z Bożej perspektywy. To nam pozwoli wejrzeć w ich serca.
Wtedy przestaniemy oskarżać i osądzać ich za ich niedoskonałości w rodzicielstwie. Szacunek dla nich w sensie prawa do zważenia ich życia (nie osądu) da nam wolność do przyjęcia od nich tego
wszystkiego, co piękne i wartościowe, pozwoli na odrzucenie pewnych
tradycji rodzinnych, nawyków lub grzechów, które naszym zdaniem nie
niosą życia.

Na zakończenie pierwsze „Słowo” z dziesięciu: Jam jest
Pan Bóg twój… nie będziesz miał innych bogów obok mnie… Tłumacząc
powyższe słowa bezpośrednio z hebrajskiego widać, że Bóg wzywa Izrael
i nas, byśmy nie rysowali, nie malowali na Jego obliczu innego boga,
abyśmy nie mówili o nim nieprawdy, nie przypisywali mu cech
charakteru, których nie ma, nie wykrzywiali jego dróg pośród ludzi,
nie wypaczali jego miłości, itp.
Bóg wie, jak ważny jest sposób przedstawiania Go innym
ludziom. Pamiętam, jak na początku mnie samej trudno było przyjąć
Boże przebaczenie i otrząsnąć się z potępienia tylko dlatego, że Bóg
jawił mi się bardziej jako sędzia niż ten, który przychodzi z
miłością i łaską do mojego życia. Ktoś przez długie lata taki obraz
Boga wymalowywał przed moimi oczyma i wydawało to plon. Dzisiaj widzę
Boga inaczej.

Wszystkie te przykazania dane są Izraelitom, gdy razem
stoją przed Bogiem, jako ludzie przez Niego uratowani i pragnący Go
naśladować. Jednak każde z nich jest skierowane do pojedynczej osoby.
Sami, w pojedynkę musimy zdecydować, czy wybieramy Bożą drogę dla
swojego życia. Jednocześnie, gdy indywidualnie tę drogę wybierzemy i
jesteśmy częścią wspólnoty, daje to wówczas możliwość zbudowania
czegoś unikalnego – świętego społeczeństwa ludzi, którzy świadomie, z
miłości do Boga żyją według Jego zamiaru. Jest to niezwykle
ekscytujące. Izraelici obozujący wokół symbolizującej Bożą obecność
Arki Przymierza mieli twarze zwrócone ku środkowi – bo tam stała
Arka. Tym samym widzieli Boga, ale również siebie nawzajem – byli w
relacji z Nim i w relacji z innymi ludźmi. Boże przykazania są
zaproszeniem do życia w społeczności z Nim (Bóg w centrum), ale
jednocześnie z szeroko otwartymi oczyma na siebie nawzajem – na tych,
którzy razem z nami podążają za Jezusem!

Magda Broda (Artykuł Wiatrołap 2008)

106 komentarzy

Acheter Viagra En Ligne Danger Propecia Makes Hair Fall Out Viagra Jovenes Levitra Laboratoire Bayer Purchase Doryx Doxakne Usa Best Website

AustLor, on 5-2-2019 @ 08:13 |

All types of investments include sure risks.

Angelita, on 5-15-2019 @ 14:15 |

Think about investments that supply immediate annuities.

tinyurl.com, on 5-15-2019 @ 19:25 |

Monetary advisors enterprise is folks enterprise.

http://tinyurl.com/yynrnxkb, on 5-15-2019 @ 22:46 |

Investors do pay direct and indirect prices.

Del, on 5-16-2019 @ 06:54 |

Thanks in your curiosity in Funding Advice.

http://tinyurl.com, on 5-21-2019 @ 07:28 |

All sorts of investments include sure dangers.

tinyurl.com, on 5-22-2019 @ 03:44 |

Traders do pay direct and oblique prices.

tinyurl.com, on 5-22-2019 @ 07:02 |

Now it’s time to choose your specific investments.

Lélio Vieira Carneiro Júnior, on 5-24-2019 @ 09:21 |

I got this site from my buddy who informed me concerning this
web page and now this time I am visiting this site and reading very informative articles or reviews at this time.

bit.ly, on 5-24-2019 @ 09:38 |

Consider investments that offer quick annuities.

Kandi, on 5-26-2019 @ 13:21 |

Hey! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok.
I’m definitely enjoying your blog and look forward
to new updates.

Lavada, on 5-26-2019 @ 13:25 |

Contemplate investments that supply immediate annuities.

Brigette, on 5-26-2019 @ 15:47 |

Thank you for your curiosity in Investment Advice.

Warren, on 5-27-2019 @ 11:57 |

This is true for funding advice as effectively.

Lamar, on 5-27-2019 @ 19:08 |

This is true for funding advice as properly.

Zachery, on 5-28-2019 @ 12:10 |

That is true for funding advice as properly.

Anita, on 5-28-2019 @ 13:38 |

Normally I don’t learn post on blogs, but I wish to say that
this write-up very pressured me to try and do so! Your writing
taste has been amazed me. Thanks, very nice article.

how to get help in windows 10, on 5-28-2019 @ 14:38 |

Hmm it looks like your website ate my first comment (it was extremely
long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog.

I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything.
Do you have any points for first-time blog writers? I’d definitely appreciate it.

hamilton dias de souza, on 5-29-2019 @ 01:39 |

Take into account investments that offer speedy annuities.

Andra, on 5-29-2019 @ 03:31 |

It’s not my first time to visit this website, i am browsing this web page dailly and get nice
information from here daily.

Renan Batista, on 5-29-2019 @ 05:23 |

If some one desires expert view about blogging and site-building afterward i suggest
him/her to pay a visit this weblog, Keep up the good work.

gamefly free trial, on 5-29-2019 @ 06:42 |

I am regular visitor, how are you everybody? This article posted
at this site is really good.

Mauro Martins cunhado, on 5-29-2019 @ 10:22 |

Great blog here! Additionally your website a lot up very fast!
What host are you the use of? Can I am getting your associate
link on your host? I want my website loaded up as
quickly as yours lol

gamefly free trial, on 5-29-2019 @ 13:22 |

Hello, its pleasant article about media print, we all be aware of media is a enormous
source of data.

Leandro Martins de Almeida, on 5-29-2019 @ 15:29 |

An impressive share! I’ve just forwarded this onto a colleague who was doing a little research
on this. And he in fact bought me lunch due to the fact
that I found it for him… lol. So allow me to reword this….

Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for
spending time to talk about this subject here on your web page.

hamilton dias de souza, on 5-29-2019 @ 16:05 |

Now it is time to choose your specific investments.

Carissa, on 5-29-2019 @ 16:08 |

Thanks to your curiosity in Funding Advice.

http://freeurlredirect.com/dayg, on 5-30-2019 @ 05:48 |

Thank you for your curiosity in Investment Recommendation.

Steffen, on 5-30-2019 @ 05:57 |

I have to thank you for the efforts you’ve put
in writing this site. I really hope to see the same
high-grade blog posts from you in the future as well.
In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my own,
personal site now 😉

how to get help in windows 10, on 5-30-2019 @ 06:26 |

And that is an investment risk worth taking.

remzionuni.net, on 5-30-2019 @ 15:27 |

This is true for funding advice as well.

www.zingby.com, on 5-30-2019 @ 17:29 |

And this is an funding risk price taking.

fwme.eu, on 5-31-2019 @ 00:59 |

A financial advisor is your planning accomplice.

tinyurl.com, on 5-31-2019 @ 01:37 |

A monetary advisor is your planning partner.

Roxanne, on 5-31-2019 @ 06:35 |

Peculiar article, totally what I was looking for.

Renato Franchi, on 5-31-2019 @ 07:39 |

What’s up all, here every person is sharing these kinds of experience, so it’s nice to read
this web site, and I used to pay a visit this webpage every day.

Daniel Vesely, on 5-31-2019 @ 10:09 |

Dapoxetina Ebay Acheter Kamagra Ligne Suisse Propecia Resultados Fotos viagra en france Viagra Delle Ande Viagra 100mg 12 Stck Amoxicillin Reactions To Alcohol

AustLor, on 5-31-2019 @ 13:59 |

Thanks to your curiosity in Investment Advice.

Felicia, on 5-31-2019 @ 19:43 |

My brother recommended I might like this website.

He was entirely right. This post truly made my day. You cann’t imagine simply how much time I had spent for
this info! Thanks!

gamefly free trial, on 5-31-2019 @ 20:45 |

Keep this going please, great job!

gamefly free trial, on 6-1-2019 @ 03:00 |

Hi there! This is my first visit to your blog!
We are a team of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche.

Your blog provided us valuable information to work on. You have
done a marvellous job!

Mario de Oliveira, on 6-1-2019 @ 05:35 |

Usually I do not learn post on blogs, however I wish to say that this write-up very
compelled me to take a look at and do so! Your writing style has been amazed me.

Thank you, very nice article.

Rodrigo Branco, on 6-1-2019 @ 07:06 |

All sorts of investments include sure risks.

tinyurl.com, on 6-1-2019 @ 14:15 |

I like the valuable information you provide for your
articles. I’ll bookmark your weblog and check
again right here frequently. I am rather sure I will be informed many new stuff proper right here!
Good luck for the following!

gamefly free trial, on 6-1-2019 @ 15:13 |

Take into account investments that offer quick annuities.

Franklyn, on 6-1-2019 @ 16:38 |

It’s appropriate time to make some plans for the longer term and it’s time
to be happy. I’ve learn this submit and if I could I wish
to counsel you few fascinating things or tips. Perhaps you can write subsequent articles
regarding this article. I desire to read even more things approximately it!

Kléber Leite, on 6-1-2019 @ 18:43 |

And this is an investment danger worth taking.

Amber, on 6-1-2019 @ 22:07 |

This post offers clear idea designed for the new visitors of
blogging, that genuinely how to do running a blog.

gamefly free trial, on 6-2-2019 @ 02:03 |

Thanks for your curiosity in Investment Advice.

huit.re, on 6-2-2019 @ 02:34 |

Thanks in your interest in Investment Recommendation.

Ramiro, on 6-2-2019 @ 06:50 |

Thank you for the good writeup. It in reality used to be a leisure account
it. Look complicated to more added agreeable from you! However, how can we keep in touch?

Luiz Gastão Bittencourt da Silva, on 6-2-2019 @ 08:38 |

And this is an investment danger worth taking.

Brook, on 6-2-2019 @ 18:28 |

Spot on with this write-up, I truly think this site needs far
more attention. I’ll probably be back again to read more, thanks for the advice!

Cristina Boner, on 6-2-2019 @ 20:24 |

Now it’s time to decide your particular investments.

qr.garagebrewers.com, on 6-2-2019 @ 20:32 |

Schwab Intelligent Portfolios invests in Schwab
ETFs.

Johnson, on 6-2-2019 @ 20:49 |

And this is an funding danger worth taking.

remzionuni.net, on 6-3-2019 @ 01:58 |

Thank you in your interest in Funding Advice.

Rory, on 6-3-2019 @ 03:48 |

With havin so much written content do you ever run into any issues
of plagorism or copyright violation? My blog has a lot of exclusive
content I’ve either written myself or outsourced but it seems a lot of it
is popping it up all over the web without my authorization. Do
you know any techniques to help prevent content from being
ripped off? I’d definitely appreciate it.

gamefly free trial, on 6-3-2019 @ 04:24 |

Now it is time to decide your specific investments.

qr.garagebrewers.com, on 6-3-2019 @ 07:23 |

I was suggested this blog by my cousin. I am not sure
whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my difficulty.
You’re wonderful! Thanks!

gamefly free trial, on 6-3-2019 @ 08:30 |

Its such as you read my mind! You appear to grasp so much approximately this, such as you wrote the e-book in it or something.
I believe that you just can do with some percent to force the message home
a little bit, but other than that, this is magnificent blog.
A fantastic read. I’ll certainly be back.

gamefly free trial, on 6-3-2019 @ 11:43 |

A monetary advisor is your planning partner.

Lélio Vieira Carneiro Júnior, on 6-3-2019 @ 14:05 |

All kinds of investments include certain dangers.

tinyurl.com, on 6-3-2019 @ 22:28 |

Hey there! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could get a
captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as
yours and I’m having problems finding one? Thanks a lot!

Lélio Vieira Carneiro Júnior, on 6-4-2019 @ 02:28 |

Financial advisors enterprise is individuals enterprise.

tinyurl.com, on 6-4-2019 @ 02:35 |

Monetary advisors enterprise is people enterprise.

http://jtayl.me, on 6-4-2019 @ 03:19 |

Now it’s time to decide your specific investments.

Brittny, on 6-4-2019 @ 05:49 |

Usually I don’t learn article on blogs, however I wish to say
that this write-up very forced me to try and do it!
Your writing style has been surprised me. Thanks, very
nice article.

gamefly free trial, on 6-4-2019 @ 10:26 |

Consider investments that supply instant annuities.

Antonietta, on 6-4-2019 @ 12:56 |

This is true for funding advice as effectively.

Booker, on 6-4-2019 @ 20:59 |

Stunning quest there. What happened after? Take care!

Umanizzare, on 6-5-2019 @ 00:35 |

At this time I am going away to do my breakfast, once having my breakfast coming yet again to read further news.

gamefly free trial, on 6-5-2019 @ 01:10 |

Schwab Intelligent Portfolios invests in Schwab ETFs.

tinyurl.com, on 6-5-2019 @ 01:57 |

This paragraph is really a pleasant one it helps new the web viewers, who are wishing for blogging.

Kléber Leite, on 6-5-2019 @ 03:42 |

Financial advisors enterprise is individuals enterprise.

tinyurl.com, on 6-5-2019 @ 03:43 |

Schwab Clever Portfolios invests in Schwab ETFs.

Rae, on 6-5-2019 @ 07:05 |

I always spent my half an hour to read this web site’s articles all the time along with
a cup of coffee.

gamefly free trial, on 6-5-2019 @ 09:38 |

Thanks for sharing such a good thinking, paragraph is fastidious, thats why i have read it entirely

gamefly free trial, on 6-5-2019 @ 14:19 |

This is the right blog for anyone who hopes to understand this topic.
You realize a whole lot its almost hard to argue with you (not that
I personally will need to…HaHa). You certainly put a new
spin on a topic which has been discussed for a long time.
Wonderful stuff, just great!

hamilton dias de souza, on 6-6-2019 @ 03:57 |

You really make it seem so easy with your presentation but I
find this matter to be really something that I think I would never understand.
It seems too complex and extremely broad for me.
I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

gamefly free trial, on 6-6-2019 @ 09:27 |

This is a good tip particularly to those new to the blogosphere.
Short but very accurate information… Many thanks for sharing this one.
A must read post!

gamefly free trial, on 6-6-2019 @ 11:29 |

Hey just wanted to give you a quick heads up. The words in your post seem to be running off the screen in Internet explorer.
I’m not sure if this is a format issue or something to do with
internet browser compatibility but I figured I’d post to let you know.

The layout look great though! Hope you get the problem fixed soon.
Many thanks

Daniel Dantas, on 6-7-2019 @ 02:48 |

Thanks for sharing your thoughts about Luve-me.net WordPress Layout.
Regards

ps4 games release dates, on 6-7-2019 @ 15:57 |

Hey there! Someone in my Myspace group shared
this site with us so I came to look it over. I’m definitely loving the information.
I’m book-marking and will be tweeting this to my followers!
Fantastic blog and brilliant design.

Daniel Vesely, on 6-7-2019 @ 20:40 |

Its not my first time to go to see this web site, i am visiting this web site dailly and obtain good facts from here daily.

Daniel Dantas, on 6-7-2019 @ 23:23 |

Why viewers still make use of to read news papers when in this technological globe the
whole thing is existing on web?

tinyurl.com, on 6-8-2019 @ 02:21 |

This is true for investment recommendation as nicely.

Hilton, on 6-8-2019 @ 04:57 |

Greate post. Keep writing such kind of information on your blog.
Im really impressed by your blog.
Hi there, You have performed an excellent job. I’ll definitely digg it and for my part recommend to my friends.
I am confident they will be benefited from this website.

Grupo Coral, on 6-9-2019 @ 04:31 |

Stunning quest there. What occurred after? Good luck!

Desembargador Mauro Pereira, on 6-9-2019 @ 09:49 |

Thankfulness to my father who shared with me about this weblog, this blog is in fact awesome.

Klefer, on 6-9-2019 @ 22:03 |

I am sure this paragraph has touched all the internet viewers, its really really
pleasant paragraph on building up new webpage.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva, on 6-10-2019 @ 11:46 |

Excellent blog post. I certainly appreciate this website.

Keep writing!

gamefly free trial 2019 coupon, on 6-10-2019 @ 14:45 |

A financial advisor is your planning accomplice.

Matilda, on 6-10-2019 @ 23:36 |

It is appropriate time to make some plans for the future and it’s time to be happy.
I have learn this submit and if I may I want to suggest you few interesting issues or advice.
Perhaps you can write subsequent articles relating to this article.

I desire to learn even more issues approximately it!

Renato Franchi, on 6-12-2019 @ 00:08 |

Thank you to your curiosity in Investment Advice.

Maria Elizabeth Bettamio Vivone, on 6-12-2019 @ 07:53 |

That is true for investment recommendation as nicely.

Gabriella, on 6-12-2019 @ 17:05 |

This piece of writing will help the internet people for creating new weblog or even a blog from start to
end.

Umanizzare, on 6-13-2019 @ 08:13 |

Propecia Generique Genericos De Propecia Comprar Clomid Diamicron online pharmacy Cialis Viagra Levitra Quale Migliore Secure Tabs Viagra

AustLor, on 6-13-2019 @ 16:19 |

Thanks for any other wonderful article. The place else could anybody get that kind of info in such a perfect means of writing?
I’ve a presentation subsequent week, and I’m at the search
for such information.

quest bars cheap, on 6-14-2019 @ 09:59 |

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point.
You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving
us something informative to read?

quest bars cheap, on 6-14-2019 @ 13:58 |

Monetary advisors enterprise is people business.

Tegan, on 6-14-2019 @ 17:11 |

Now it’s time to decide your specific investments.

Gabriele, on 6-14-2019 @ 22:51 |

Hello! I’m at work surfing around your blog from my new apple iphone!

Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts!

Keep up the great work!

quest bars cheap, on 6-15-2019 @ 00:49 |

This is true for funding recommendation as nicely.

tinyurl.com, on 6-15-2019 @ 05:57 |

Thank you to your curiosity in Funding Advice.

Caryn, on 6-15-2019 @ 12:36 |


HiddenYou can keep track of the comments through the Kanał RSS z komentarzami feed, or TrackBack from your own website.