sie
25

 

Kochani zamieszczamy następny list tym razem Patricji King, który myślę wyjaśni do końca nasze poglądy odnośnie całej sytuacji z Todem, którego ewidentnie Bóg użył w Leikland.  Jednocześnie jest naszym wielkim pragnieniem by to, co zostało zapoczątkowane tam, przebudziło każdego z nas do bliżej relacji z Jezusem i chodzenia w Bożej chwale, na co dzień.

Zespół Kolorów życia

Obecnie żyjemy w sezonie duchowej rewolucji wydaje się jakby wszystko bardzo intensywnie narastało, pojawia się wiele dobrych rzeczy, ale i wiele prześladowań i opozycji i musimy mieć nasze oczy zwrócone na Pana by rozumieć, co się dzieje. Ostatnio Bóg ubłogosławił nas przebudzeniem w Lakeland i było to wspaniałe, każdego wieczora można było oglądać moc bożą w naszych domach, pierwszy raz w historii w tak krótkim czasie dostaliśmy tyle wskrzeszeń i uzdrowień, napełnień Duchem, ludzie nawracali się na ulicach w Lakeland i działo się to na naszych oczach. Nie można podważyć, że jest to Boże działanie, że Bóg to zapoczątkował. Wydaje mi się, że żyję by to zobaczyć, szczególnie, że od dawana modle się by móc widzieć Boga w cudach i chwale, dlatego tez nie robimy konferencji, lecz spotkania przebudzeniowe, na których uczymy się chodzić w Duchu.  Także żyłam dla tego czasu, by to oglądać, ale też widziałam podział w ciele kościoła i to jest bardzo trudne, negatywne raporty w mediach na forach itp. Jakbyśmy nie zwracali uwagi na to, że jeśli mówimy negatywne słowa jest uwalniania moc i trzeba być dosyć silnym duchowo by się temu oprzeć.

Okazało się jak wiecie, że Todd ostatnio wystąpił o prawną separację z żoną. My, jako służba nie wspieramy tej decyzji jak i też nie wspieramy separacji w ciele Chrystusa. Nie możemy tolerować grzechu ani niesprawiedliwości niezależnie od tego, jak bardzo kochamy danego człowieka i musimy właściwie rozróżnić między duchem i cielesnością, nie możemy jednak wylać dziecka z kąpielą i przez to doprowadzić do większego podziału w ciele Chrystusa.

Wiadomość ta oczywiście jest także Internecie i pewnie pojawi się też w świeckich mediach. Ale nigdy nie możemy ufać ciału. My zawsze będziemy kochać Fresh Fire, ale też jednocześnie wiemy, że musi to być miłość, w której stoimy w prawdzie i nie idziemy na kompromis.

Dodatkowo smutne jest to, że padło dużo słów osądu odnośnie Toda. Jakbyśmy, jako wierzący nie pojmowali tego, co to może uczynić z człowiekiem. Wokół namiotu spotkań w Lakeland sataniści składali ofiary ze zwierząt, by przekląć przebudzenie, ale o ileż mocniejsze jest osądzanie w ciele Chrystusa. Chce zachęcić do modlitwy o Todda.

 Przyzwalamy w ciele Chrystusa rożne sprawy: rozwody, homoseksualizm i to nawet na wysokich pozycjach przywódczych i to musi się zatrzymać, musi się zatrzymać. Bo przez to podniesiemy standard sprawiedliwości w chwale bożej, nie jesteśmy tymi, którzy przeklinają, ale też nie chodzimy w grzechu, niemoralności, chodzimy w zgodzie z chwała Bożą i to jest prawdziwe przebudzenie! A jeśli widzimy upadek brata to podniesiemy go by szedł dalej.

Król, Uzjasz panował w bojaźni Pana, sprawiedliwie przez połowę swego panowania a potem popadł w cielesność i grzech pychy i miał trąd-nieczyste ciało. Prorok Izajasz był jego mentorem i smucił się z jego powodu, bolało go to bardzo. W Izaj 6 czytamy, że w roku, w którym umarł Uzajasz, Izajasz pisze, widziałem Pana w świątyni. Izajasz przez druga część panowania skupił się na upadkach Uzjasza i przyszedł dzień, gdy ponownie skupił swój wzrok na Panu i co się stało, gdy był w chwale Bożej, rzekł ja jestem człowiekiem o nieczystych wargach i pozwolił Panu by go oczyszczał w jego chwale i potem Pan się pyta, kogo poślę by czynić dzieła Boże? i Izajasz mówi Ja pójdę, poślij mnie. On jest Panem wyniesionym ponad wszystko i jego chwała będzie uwolniona nad nami, Bóg wzywa byśmy mieli oczy skierowane na Niego i gdy będziemy zanurzeni w jego chwale będziemy oczyszczani, może byłeś zaangażowany w niemoralne rzeczy a może to twój język osądzał tych, co grzeszyli. Wierzę, że Boża chwała będzie uwolniona ku oczyszczeniu i wyniesiemy GO ponad wszystko.

Paticia King